Onderzoek algemeen Archieven

Home > Onderzoek algemeen

Onderzoek dr. A. Valkenburg

Preventierichtlijn streptokokkeninfecties pasgeborenen moet op de schop

Als kinderen in de westerse wereld bij de geboorte een ernstige infectie oplopen zijn Groep B streptokokken daar in veel gevallen de oorzaak van. Gynaecoloog Arijaan Valkenburg-van den Berg deed onderzoek naar preventie van besmetting en concludeert dat de Nederlandse richtlijn verbeterd moet worden.

Lees meer

Ervaringen met GBS

Uitkomsten van de enquête.
Door: Norbert Broenink
Datum: November 2004

In april 2002 is naar alle leden van de Stichting OGBS een vragenlijst verstuurd in het kader van een TNO onderzoek. Dit onderzoek betreft het ‘zorggebruik en kwaliteit van leven na een doorgemaakte infectie met groep B streptokokken (GBS) rondom de geboorte’. Op dit moment zijn de gegevens door TNO geanalyseerd en is een eerste concept artikel geschreven. Het wachten is op de publicatie ervan in een medisch tijdschrift.

Lees meer

Enquete 2002

In april 2002 heeft de Stichting OGBS in het kader van een TNO onderzoek, naar alle leden een vragenlijst over de ervaringen van een GBS infectie verstuurd.

90 % van de leden heeft deze vragenlijst beantwoord en de resultaten zijn, na analyse en vrijgave door TNO, in november 2004 verwerkt in een specifiek rapport “Ervaringen met GBS” voor de Stichting OGBS door Norbert Broenink.

In dit rapport zijn de hoofdlijnen van de vragen en antwoorden weergegeven die voor de leden interessant zijn.

Lees meer

Onderzoek door TNO

Het onderstaande projectvoorstel is in september 2006 ingediend en is na goedkeuring in de zomer van 2007 van start gegaan.

Lees meer