Aantal patiënten

Home > Cijfers > Aantal patiënten

Overgenomen uit de samenvatting van de resultaten van het landelijke onderzoek epidiemiologie GBS-infectie 1997 – 1998

Incidentie early-onset GBS 0,9 per 1000 levendgeborenen.

Na correctie incidentie early-onset GBS 1,9 per 1000 levendgeborenen

Aantal
circa 350 GBS-patiënten per jaar

Waarvan
circa 100 patiënten met GBS-sepsis

Waarvan
circa 250 patiënten met probable GBS-sepsis