Enquete 2002

Home > Onderzoek algemeen > Enquete 2002

In april 2002 heeft de Stichting OGBS in het kader van een TNO onderzoek, naar alle leden een vragenlijst over de ervaringen van een GBS infectie verstuurd.

90 % van de leden heeft deze vragenlijst beantwoord en de resultaten zijn, na analyse en vrijgave door TNO, in november 2004 verwerkt in een specifiek rapport “Ervaringen met GBS” voor de Stichting OGBS door Norbert Broenink.

In dit rapport zijn de hoofdlijnen van de vragen en antwoorden weergegeven die voor de leden interessant zijn.

Wat zijn de directe gevolgen van de GBS infectie?

Eerste kind: 80% van de kinderen met een GBS infectie werd (ernstig) ziek en een kwart daarvan overleed. Volgend kind: 16% van de kinderen kregen een GBS infectie en 80% niet.

De ziekteverschijnselen openbaarde zich in:

 • 16% van de gevallen vóór de geboorte
 • 46% van de gevallen binnen 6 uur na de geboorte
 • 18% van de gevallen tussen 6 en 24 uur na de geboorte
 • 21% van de gevallen na 24 uur na de geboorte

Welke eerste ziekteverschijnselen openbaren zich?

Op basis van de antwoorden zijn de volgende eerste ziekteverschijnselen gecategoriseerd:

 • Kreunen 68%)
 • Slechte kleur (55%)
 • Slecht drinken (40%)
 • Versneld ademhalen (29%)
 • Koorts (27%)
 • Prikkelbaar (25%)
 • Ontbreken zuigreflex (20%)