Ervaringen met GBS

Home > Onderzoek algemeen > Ervaringen met GBS

Uitkomsten van de enquête.
Door: Norbert Broenink
Datum: November 2004

In april 2002 is naar alle leden van de Stichting OGBS een vragenlijst verstuurd in het kader van een TNO onderzoek. Dit onderzoek betreft het ‘zorggebruik en kwaliteit van leven na een doorgemaakte infectie met groep B streptokokken (GBS) rondom de geboorte’. Op dit moment zijn de gegevens door TNO geanalyseerd en is een eerste concept artikel geschreven. Het wachten is op de publicatie ervan in een medisch tijdschrift.

Het artikel is voornamelijk gericht op de medische wereld en op de financiële afwegingen rondom het vroegtijdig detecteren van GBS en toedienen van antibiotica. Ten behoeve van de leden van de stichting OGBS is een secundaire analyse uitgevoerd op de gegevens. Yvonne Leenaars heeft de gegevens op een rijtje gezet en beschreven in het rapport ‘GBS-infectieziekte; Honderden ervaringen in beeld gebracht’. Aan de hand van dit rapport en een extra analyse van de gegevens staan in dit artikel de eerste uitkomsten.

Het onderzoek maakt gebruik van twee (identieke) vragenlijsten. Één vragenlijst heeft betrekking op het eerste kind waarbij sprake is geweest van een (mogelijke) GBS infectie. De tweede vragenlijst heeft betrekking op de zwangerschap en de geboorte van het kind volgend op de eerste zwangerschap. In totaal hebben 284 ouders de eerste vragenlijst ingevuld, waarvan 162 ook de tweede vragenlijst hebben ingevuld. De respons is met 90% hoog te noemen.

Alvorens de uitkomsten te beschrijven is het goed om vast te stellen dat deze groep ouders een selecte groep is. Het is geen steekproef uit de bevolking, maar het zijn ouders die allemaal te maken hebben gehad met een (mogelijke) GBS infectie. De vragenlijst is naar de leden van de Stichting OGBS verstuurd en naar relaties van de wetenschappelijke stichting GBS. Deze mensen hebben contact gezocht of zijn lid geworden omdat ze op een veelal ernstige manier geconfronteerd zijn met de GBS infectie. Mensen die op een lichtere manier geconfronteerd zijn, zoeken vaak minder snel informatie en worden waarschijnlijk geen lid.

Download GBS Enquete 2004