Onderzoek door TNO

Home > Onderzoek algemeen > Onderzoek door TNO

Het onderstaande projectvoorstel is in september 2006 ingediend en is na goedkeuring in de zomer van 2007 van start gegaan.

Kortgeleden heeft TNO – Kwaliteit van Leven – een studie afgerond naar de kosten en effecten van verschillende strategieën ter preventie van neonatale infecties door Groep B streptokokken (GBS). De resultaten van deze studie zijn samen met andere factoren die van belang zijn bij het ontwikkelen van een nieuwe NVOG/NVK richtlijn over dit onderwerp, besproken op een symposium gehouden op 1 juni 2006.

Bij de uiteindelijke stemming aan het eind van het symposium bleek het merendeel van de aanwezigen voor de invoering van een gecombineerde screening/risico strategie in Nederland. Dit betekent dat alle zwangere vrouwen in de 36e week van de zwangerschap worden gescreend op de aanwezigheid van GBS en dat screen-positieve vrouwen die daarnaast ook nog een risicofactor hebben voor het krijgen van een kind met GBS, behandeld zullen worden met antibiotica.

Daarnaast zullen ook alle vrouwen die voor 36 weken bevallen (en dus niet gescreend zijn) antibiotica krijgen toegediend. Naar aanleiding hiervan hebben wij een onderzoeksvoorstel geschreven om deze screeningsstrategie in een proefregio te implementeren.

We willen hiermee de consequenties van de invoering van de combinatiestrategie in praktijk bestuderen. Dit houdt ook in dat we de ervaringen van de zwangere vrouwen in kaart zullen brengen.