Steun stichting OGBS

Home > Steun stichting OGBS

De financiële middelen van de Stichting OGBS worden geheel verkregen uit donaties van onze lid-donateurs. Daarom zijn wij afhankelijk van uw steun om onze strijd tegen GBS infectie voort te zetten en onze andere doelstellingen waar te maken.

Blijft u ons ook steunen?

In februari 2015 vierden we het 15-jarig bestaan van de Stichting OGBS. Een bijzonder feit waar we enorm trots op zijn. Vooral omdat wij, dankzij de donateurs, in de afgelopen jaren veel hebben kunnen bereiken. Veel meer bekendheid met de ziekte, diagnose en gevolgen in de medische wereld, een aangepaste richtlijn, informatie voorziening naar betrokkenen middels multimediale presentaties, ondersteuning van onderzoek en nog veel meer.

Ondanks deze inzet bereiken ons toch ook nog steeds berichten van ouders die met deze infectieziekte onder pasgeborenen en de gevolgen te maken hebben gekregen. Ons doel voor preventie van infectie en de restverschijnselen is helaas dan ook nog niet bereikt en vraagt om verdere inzet en uw steun. 


Een financiële bijdrage leveren?

U kunt hieronder direct doneren:

Doneer € -

U kunt uw bijdrage overmaken naar: 

Stichting OGBS

Bankrekening: IBAN NL81 RABO 0303 3122 62

Nootdorp

Onder vermelding van “Donatie OGBS”

Met uw steun hebben we de afgelopen jaren al veel bereikt

Richtlijn

De Stichting OGBS heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Richtlijn ‘Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties (adaptatie van de NICE richtlijn) april 2017.

Beurs aanwezigheid

Ieder jaar proberen wij minimaal één beurs te bemannen om de bekendheid van het risico op GBS infectie te vergroten. Wij merken dat dit in de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen bij zorgprofessionals zoals kraamverzorgenden, verpleegkundigen en artsen.

Vernieuwing website

In de afgelopen jaren hebben wij onze website actief verbeterd en onlangs geheel vernieuwd. De site wordt geregeld bezocht en vormt een belangrijke informatiebron voor ouders en zorgprofessionals. Daarnaast beantwoorden wij actief vragen die ons via de mail gesteld worden.

Ontwikkeling OGBS app

De totstandkoming van een app voor hulp bij het vaststellen van GBS en hoe te handelen bij een infectie.

GBS bekendheid

  • Het onderwerp GBS is een vast onderdeel geworden in de kraamopleiding, waarbij de dvd die wij gemaakt hebben als hulpmiddel wordt gebruikt.
  • Jeannette Rietberg schrijft in samenwerking met gynaecoloog dr. Maria Pel een handboek bij zwangerschap na babysterfte. Jeannette was bestuurslid van de Stichting OGBS. Het boek heet: ‘Altijd een kind te kort’.
  • Bij de nieuwste NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap)- standaard over urineweginfectie wordt GBS besmetting bij zwangeren, en hoe dan te handelen, specifiek benoemd.

Onderzoek

  • In 2010 is een onderzoek gestart naar een kosteneffectieve manier om neonatale infectie door GBS te voorkomen.
  • Onderzoek naar een GBS sneltest om de aanwezigheid van GBS bacteriën ten tijde van de bevalling vast te stellen. Doorgaans duurt een normale kweek veel langer dan deze sneltest. Onderzoek naar verbetering en implementatie van deze test loopt nog.