Wat is GBS?

Home > Wat is GBS?

Algemene informatie

GBS staat voor Groep B Streptokokken en is een levensgevaarlijke infectieziekte voor pasgeborenen.

Groep B Streptokokken

Streptokokken zijn bijna ronde, in kettingen gerangschikte, bacteriën. Met name de hemolytische Groep B Streptokokken (GBS) leveren gevaar op voor baby’s rond hun geboorte.

De geschiedenis van GBS

Vroeger, dat wil zeggen voor 1970, was GBS alleen als ziekteverwekker bij het vee bekend.
Deze kon met name bij koeien een uierontsteking veroorzaken, waardoor de koeien droog kwamen te staan. Uit die tijd stamt ook de officiële benaming Streptococcus agalactiae.

Coccus betekent ronde bacterie, strepto betekent dat de bacteriën in strengen liggen en a-galactiae betekent ‘zonder melk’.
Hoe het gekomen is dat deze bacterie omstreeks 1970 ook bij de mens terechtkwam is niet bekend.
Ligt dat aan eigenschappen van die bacterie of ligt het wellicht aan de mens? We weten het niet.
De GBS-bacterie komt bij volwassenen zeer veel voor als doorgaans onschuldige bewoner van het darmkanaal.
Van daaruit kan de GBS-bacterie een blaasontsteking veroorzaken. De GBS-bacterie kan ook in de vagina aanwezig zijn zonder daar enige last te veroorzaken.

In Nederland is 15-20% van alle zwangere vrouwen (ongemerkt) draagster van deze bacterie.
Hoe de GBS-bacterie zich verspreidt, is onbekend. Hoe het komt dat de één wel en de ander geen draagster is van de GBS-bacterie – en dat ook meestal blijft – is eveneens onbekend.

Onderzoek over GBS

Consultkaart GBS

In samenwerking met de NVOG is een consultkaart ontwikkeld.

Bent u zwanger en heeft een test laten zien dat u de GBS-bacterie in uw vagina en/of darmen heeft? Deze Consultkaart kan u en uw zorgverlener helpen de keuze te bespreken om geen antibiotica of wel antibiotica (via een infuus) te gebruiken tijdens de bevalling.