Disclaimer

Home > Disclaimer

De Stichting OGBS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders en website, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De Stichting OGBS stelt zich daarentegen wel open voor attenderen op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud ervan. Neemt u dan contact op met info@ogbs.nl