Antibiotica

Home > Literatuur > Antibiotica

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te ‘s-Gravenhage heeft de navolgende beslissing gegeven inzake de onderstaande klacht:

In de 28e week van haar zwangerschap wordt bij klaagster vastgesteld dat ze draagster is van de hemolytische streptokok groep B (GBS). Kort na de geboorte treedt bij haar zoon een sepsis en hersenvliesontsteking op. De aios wordt verweten dat zij tijdens de bevalling geen antibiotica heeft gegeven, terwijl er in de verloskundige status was vermeld dat klaagster GBS-draagster is. In het dossier stond echter niets over het toedienen van antibiotica tijdens de bevalling, de aios was niet goed geïnstrueerd en had geen ervaring met deze complicatie. Daarom wordt de klacht wel gegrond verklaard, maar volgt er geen maatregel.

Klik hier en lees het gehele artikel