NOGBS Update

Home > Nieuws > NOGBS Update
Cohort invasieve ziekte neonaat
Ruim 2 jaar na de start van NOGBS deel 1 zijn er bijna 200 patiënten geïncludeerd! Van deze kinderen hebben 136 een GBS- en 59 een E. Coli sepsis dan wel meningitis. 

Iedere inclusie is weer een stap in de goede richting! Dus neem contact op bij een patiënt <3 maanden met een GBS of E. Coli sepsis dan wel meningitis. Mail naar nogbs@amc.nl, bel 020-5661564 of klik op onderstaande link:
Inclusie NOGBS
Dragerschapscohort zwangere vrouwen
Dit is een dragerschapscohort van zwangere vrouwen die bevallen in het ziekenhuis. Rondom de partus zal er een rectovaginale kweek worden afgenomen en verzamelen we bloed van moeder en navelstrengbloed van baby. Ons uiteindelijke doel is om 1500 vrouwen te includeren, waarvan naar schatting 300 GBS draagster zullen zijn. Inmiddels doen het VUMC, Tergooi en Elkerliek mee aan deel 2 van de NOGBS studie en hopen we het Haga binnenkort toe te voegen. We zijn dus goed op weg!