WHO onderzoekt vaccinatie voor GBS

Home > Nieuws > WHO onderzoekt vaccinatie voor GBS

Groep B Streptokokken (GBS) staat al vanaf 2015 hoog op het prioriteitenlijstje van de WHO. Daarom wordt er uitgebreid onderzoek gedaan om de mogelijkheden van een vaccinatie te onderzoeken om maternale immuniteit mogelijk te maken. Dit zou het aantal sterfgevallen en besmette kinderen sterk moeten laten dalen.

Belangrijke oorzaak van sterfgevallen baby’s

In het onderzoek van de WHO werd duidelijk dat de wereldwijde tol vanwege de GBS bacterie een stuk hoger ligt dan voorheen gedacht. De ziekte zorgt jaarlijks voor zo’n 100.000 sterfgevallen bij pasgeboren kinderen met daarbovenop nog 46.000 sterfgevallen van kinderen die dood worden geboren. Vooral in sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië worden het meeste levens geëist vanwege Groep B Streptokokken.

Nu het duidelijk is geworden dat GBS nog voor zo veel sterfgevallen zorgt wereldwijd geeft de WHO aan om nog verder onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van vaccinaties rondom de bacteriële infectieziekte. Op deze manier moet het mogelijk zijn om het aantal sterfgevallen sterk af te laten nemen. Een goede stap, vinden wij.

Het vaccineren van moeders

De beste manier om GBS te voorkomen is volgens de WHO door middel van het vaccineren van zwangere moeders die de bacterie bij zich dragen. Het is zo dat zelfs 1 op 6 moeders dragers zijn van de bacterie. Niet alle moeders dragen dit vervolgens over aan hun kind, maar de mogelijkheid is er wel. Naast dat de vaccinatie natuurlijk de ziekte kan voorkomen, geeft de World Health Organization ook aan dat het een kosteneffectieve manier is. Dit is vooral erg van belang in derdewereldlanden, waar de besmettingsgraad hoger ligt.

Vaccinatie voor GBS nog niet zeker

Ondanks dat er onderzoek wordt gedaan naar een vaccinatie voor GBS door de WHO is er nog geen zekerheid dat de vaccinatie er ook echt komt. Toch is er gevraagd door de WHO om onderzoek naar het vaccin, en vervolgens de ontwikkeling hiervan, te versnellen. De conclusie is dan ook dat een dergelijk vaccin wereldwijd veel sterfte van baby’s door de bacterie Groep B Streptokokken kan voorkomen en dat er hier extra aandacht aan gegeven moet worden.